Sociaal- emotioneel

Het vak sociaal – emotionele ontwikkeling wordt als apart vak in het rooster opgenomen.
Dit is naast de continue aandacht die aan dit vakgebied wordt besteed.
Er wordt wekelijks 45 minuten in de groepen 1 t/m 8 gewerkt aan de methode Leefstijl.


Thema's die aan bod komen :
Thema 1 : sfeer in de groep
Thema 2 : communicatie
Thema 3 : gevoelens
Thema 4 : zelfvertrouwen
Thema 5 : diversiteit ( allemaal anders, allemaal gelijk)
Thema 6 : gezondheidsvaardigheden

In alle thema's worden sociaal-emotionele vaardigheden behandeld:

De lessen die worden gegeven in het kader van Leefstijl, besteden ruime aandacht aan de wereldgodsdiensten: Christendom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom en de daarbij behorende waarden en normen.

In de lessencyclus wordt ook aandacht besteed aan burgerschapskunde.

- Spreken en presenteren
- Keuzes maken
- Geschreven communicatie
- Relatie aangaan en relaties onderhouden
- Samenwerken
- Omgaan met verlies
- Doelen bereiken
- Feedback geven en feedback ontvangen
- Onderhandelen 
- Conflicten oplossen