Missie

De Wegwijzer, die van start is gegaan op 1 augustus 2010, is een samenvoeging van basisscholen Joannes XXIII en Christina.
De Joannes XXIII is van oorsprong een rooms katholieke school, die in 1964 is opgericht .
De Christinaschool heeft een openbare identiteit en is gesticht in 1960.


Basisschool De Wegwijzer dient toegankelijk te zijn voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders (ongeacht culturele achtergrond, godsdienst en levensbeschouwing), mits die onze visie accepteren.

Basisschool De Wegwijzer heeft een missie geformuleerd, waarin ze het gewaardeerde verleden en de gewenste toekomst gaarne zien samenkomen :

De wijze uil en de trotse pauw halen samen het beste uit jou.
Overbrengen van kennis (de wijze uil van de Joannes) en trots zijn op wie je bent en wat je doet (de trotse pauw van de Christina) waren de uitgangspunten van beide scholen, die in de logo’s van de scholen tot uitdrukking kwamen.