De schoolarts

De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD volgen het groeiproces van ieder schoolgaand kind. Dit gebeurt in aansluiting op de onderzoeken van de consultatiebureaus,voor kinderen van 0 – 4 jaar.
Samen met u willen wij ertoe bijdragen dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Daarom wordt uw kind –gedurende de hele schoolperiode- enkele malen onderzocht.
Naast het lichamelijke onderzoek komen ook een aantal andere dingen aan de orde. Gezondheid is meer dan “niet ziek zijn”. Het betekent ook dat het kind thuis zonder problemen slaapt, eet, speelt, omgaat met broertjes en zusjes, luistert, zich aan de regels houdt, enzovoort. Al deze zaken komen daarom naast de lichamelijke gezondheid van het kind aan de orde.

Wanneer wordt uw kind onderzocht ?
• In groep 1/2 onderzoekt de logopedist de kinderen op diverse aspecten van stemgebruik en mondgedrag.
• In groep 2 worden alle kleuters onderzocht door de jeugdarts. Er wordt een lichamelijk onderzoek gedaan, waarbij wordt gekeken naar gewicht, ogen, oren, rug, houding, en motoriek. Daarnaast wordt in een gesprek met de ouders dieper ingegaan op het gedrag en sociaal functioneren van het kind.
• In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt het een inenting tegen de ziekten difterie, tetanus en polio (de DTP-prik) en tegen bof, mazelen en rode hond (de BMR-prik). Voor deze vaccinatie krijgt u een oproep thuisgestuurd.
• In groep 7 geeft een jeugdverpleegkundige van de GGD een gezondheidsles in de klas. Daarna heeft zij een individueel gesprek met alle leerlingen en wordt een beperkt lichamelijk onderzoek uitgevoerd.
• In klas 2 van het voortgezet onderwijs worden de kinderen nogmaals voor een onderzoek opgeroepen door de GGD.

De onderzoeken vinden in de loop van het schooljaar plaats. Voorafgaand aan alle onderzoeken krijgt u nadere informatie. Alle informatie die wij over uw kind hebben wordt vertrouwelijk behandeld. Wanneer er een probleem bij uw kind wordt geconstateerd, neemt de JGZ medewerker zo spoedig mogelijk contact met u op.

Heeft u zelf vragen of zorgen over de gezondheid of de ontwikkeling, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD, telefoon: 079-3430888
U kunt ook bij de GGD terecht voor voorlichting en adviezen over b.v. goede voeding, pesten, hoofdluis, seksualiteit, beweging, spraak en gebit.
Leerlingen kunnen er tevens materiaal krijgen voor spreekbeurten en werkstukken.

Per 1 januari 2014 vormen de GGD Den Haag en de GGD Zuid-Holland West samen één regionale GGD: de GGD Haaglanden. GGD Haaglanden wordt de organisatie voor publieke gezondheid voor de inwoners van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.