School gericht maatschappelijk werk (SMW)

U heeft opgroeiende kinderen in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs. Wanneer u zich zorgen maakt of vragen heeft over uw kind, kunt u daar altijd over praten met de leerkracht. Wanneer de zorgen echter blijven, kunt u via de leerkracht contact opnemen met het school maatschappelijk werk van Kwadraad. De school maatschappelijk werker begeleidt en ondersteunt u en zoekt samen met u wat de beste stap is voor u en uw kind. Daarnaast kan de schoolmaatschappelijk werker de leerkracht adviseren en ondersteunen bij de begeleiding van kinderen met sociale of emotionele problemen.

Voor wie is het school maatschappelijk werk?
Het school maatschappelijk werk heeft een onafhankelijke positie en is er voor ouders, kinderen en leerkrachten in het basisonderwijs.

Met welke vragen kan ik naar het school maatschappelijk werk?
De schoolmaatschappelijk werkers kunnen u met allerlei problemen helpen, bijv. wanneer:
- Uw kind de omgang met anderen niet makkelijk vindt;
- Uw kind moeite heeft met het organiseren van schoolwerk of problemen op school heeft;
- Uw kind problemen met u of anderen thuis heeft;
- Uw kind problemen heeft in zijn vrije tijd;
- Uw kind niet lekker in z’n vel zit en niet goed weet hoe dat komt;
- U wilt dat er iemand met u meedenkt over de opvoeding;
- U twijfelt of het school maatschappelijk werk wat voor u kan doen.

Wat doet het school maatschappelijk werk?
Na de aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Er wordt samen met u en/of uw kind en/of de leerkracht in kaart gebracht wat er aan de hand is. Met andere woorden: wat is uw vraag en wat kan het school maatschappelijk werk u bieden.

Wat biedt het school maatschappelijk werk?
Kortdurende hulpverlening aan ouders en kinderen in maximaal vijf gesprekken;
Verwijzen en toeleiden naar meer specifieke hulp, zoals het algemeen maatschappelijk werk, of trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en weerbaarheid;
Ondersteuning van de school.

Hoe kunt u het school maatschappelijk werk bereiken?
Mocht u een afspraak willen maken, dan kunt u dat bij de leerkracht of bij de IB-er aangeven. Zij hebben de telefoonnummers van de schoolmaatschappelijk werkers van Kwadraad.

Vertrouwelijk
Alle gesprekken met de school maatschappelijk werker zijn vertrouwelijk. De schoolmaatschappelijk werkers van Kwadraad hebben een geheimhoudingsplicht en zijn gehouden aan hun beroepscode